De vis zonder kop, is da dan lik ne veugle zonder kop?

woensdag 14 september 2022, een goeiemorgen met Wilfried

Een vereniging met 50 leden waarvan er op de openingsdag van het nieuwe werkjaar …39 aanwezig zijn, dat noem ik een onverhoopt succes.

39 dames van de Zilveren Passer, gesteund door 2 mannen om de boel, sorry, de tafels, op poten te zetten.
Eens dat werk volbracht mochten de heren beschikken.

Mannen zijn bij de Passer van Koper, de dames zijn van Zilver.
Zo kon je het gisteren in Loppem letterlijk noemen.
39 kokette dames die me maar al te graag uithoorden over vis en vissers.
Zoals bij het tonen van de vissen: een vis zonder kop (de staartvis of zeeduivel waarbij de vissers aan boord de kop afhakken):
ne vis zonder kop, is da dan lik ne veugle zonder kop? (foto 3)
In de 2de kist met vis stak dan wel een Deense zeeduivel met kop, een vis van ...5kg.

Dat leverde een leuke ambiancevolle namiddag op.
Bedankt hiervoor.

à la vôtre
Wilfried

De vis zonder kop, is da dan lik ne veugle zonder kop?
De vis zonder kop, is da dan lik ne veugle zonder kop?
De vis zonder kop, is da dan lik ne veugle zonder kop?
De vis zonder kop, is da dan lik ne veugle zonder kop?
De vis zonder kop, is da dan lik ne veugle zonder kop?
De vis zonder kop, is da dan lik ne veugle zonder kop?